Herriko Kontseilua

On 2020-08-31 at 20:30

Add to calendar

Gai ordena:

  1. Aurrekontu nagusiaren buruzko aldatze deliberoak

  2. Hilerriaren araudi orokorra

  3. Bikaldeko bidearen zuzen jartzea

  4. Ezin berreskuratuzko ekoipenen baliogabetzearen onarpena

  5. Hauteskunde listen kontrola batzordea : Kontseilari baten izendatzea

  6. Gozategiko merkataritza lokal baten saltzea Tec Services eta Nec Hygiène Services empreseri

  7. EKTB (Eskualdatu Karguen Tokiko Batzordea) batzordeko kideen izendatzea

  8. Orotariko gaiak