Webgunearen kudeatzaileari idatzi

Idatzi

Nahi duzu :

  • antolatzen duzuen ekitaldi bat ager dadin gure webgunean ?
  • zure elkartea/landetxea/enpresa/komertsa gure webgunearen bidez ezagutarazi ?
  • webguneko irudi baten kopian ukan ?
  • duzun Aiherrako irudi bat deneri partekatu eta guri bidali ?
  • webgunearen gainean duzun ikus pundua eman eta zure ideiak hunen hobetzeko ?
  • "irakurtze batzordeari" zuk hautatu artikulu bat bidali hurrengo herriko aldizkarian agertzeko ?

Ez duda eta baliatu azpi huntan den kuadroa !

dokumentu eratxikia
File formats: png, jpg, jpeg, pdf, doc, docx, xls, xlsx